Obec nabízí byt k pronájmu.

21. 2. 2014

Obec Hnátnice nabízí po rekonstrukci k pronájmu byt velikosti 3+1
v bytovém domě čp. 287.
Dotazy na tel. 465548119, 724189563, osobně na obecním úřadu.
Žádosti doručte na obecní úřad Hnátnice 87.

Jiří Dušek
starosta obce